dr hab. prof. UO Marek Błaszak

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej

Obszar badawczy

Badania literaturoznawcze i krytyczno-literackie, ukierunkowane na literaturę brytyjską

O współpracy z przedsiębiorstwami

Kursy z historii literatury brytyjskiej, literaturoznawstwa (fikcja narracyjna prozą, poezja, dramat), teoria literatury

Kontakt

Adres e-mail: marbla@uni.opole.pl

.