mgr Mateusz Musiał

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Obszar badawczy

Analiza kosztów produkcji i wdrażanie rozwiązań, służących optymalizacji tego procesu. Analiza ekonomiczna.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Doświadczenia z zakresu opracowywania arkuszy rozliczeń produkcyjnych. Dzięki projektowi "Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim" - zdobył doświadczenia z zakresu opracowywania innowacji w obszarach produkcyjnych, organizacyjnych i marketingowych.

Kontakt

Adres e-mail: mmusial@uni.opole.pl

.