dr hab., prof. UO Hubert Wojtasek

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Obszar badawczy

Synteza i analiza aktywności związków biologicznie czynnych, głównie potencjalnych leków przeciwnowotworowych i feromonów owadów

O współpracy z przedsiębiorstwami

Testowanie feromonów w gospodarstwach rolnych i w Lasach Państwowych

Kontakt

Adres e-mail: Hubert.Wojtasek@uni.opole.pl

.