dr Bartosz Fortuński

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Obszar badawczy

Polityka energetyczna Unii Europejskiej w aspekcie międzynarodowym, w tym - nakłaniających do rozwiązań stosowanych w UE. Energetyka odnawialna, w tym: prosumpcja, budownictwo energooszczędne i pasywne.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcą opierać się może na analizie efektywności energetycznej, wypracowaniu rozwiązań ograniczających zużycie energii w tym zgodnych z normą ISO 50001, propozycji zmian w zakresie energetyki odnawialnej itp.

Kontakt

Adres e-mail: b.fortunski@uni.opole.pl

.