dr Krzysztof Badora

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi,

Obszar badawczy

Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

O współpracy z przedsiębiorstwami

Opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko, prognoz do planów, opracowań ekofizjograficznych, ekspertyz przyrodniczych, optymalizacja lokalizacyjna inwestycji

Kontakt

Adres e-mail: kbadora@uni.opole.pl

.