dr Marlena Marciniak

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny

Obszar badawczy

Badania literaturoznawcze, powieść wiktoriańska, badania genderowe

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcą może opierać się na wsparciu w wykorzystaniu języka angielskiego w projektach/kontaktach międzynarodowych

Kontakt

Adres e-mail: marciniakm@uni.opole.pl

.