dr hab., prof. UO Anna Śliz

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet OpolskiWydział Historyczno-PedagogicznyInstytut Socjologii

Obszar badawczy

Badania i analiza rzeczywistości społecznej w kontekście współczesnych procesów globalnych. Szczególnym polem zainteresowania jest zjawisko wielokulturowości we współczesnym świecie oraz relacje etniczne i narodowe

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca to uchwycenie relacji pomiędzy ludźmi, wywodzącymi się z odmiennych światów kulturowych - komunikacja międzykulturowa i jej efekty dla funkcjonowania przedsiębiorstwa

Kontakt

Adres e-mail: asliz@uni.opole.pl

.