prof. dr hab. Józef Musielok

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet OpolskiInstytut Fizyki

Obszar badawczy

Spektroskopowe badania i diagnostyka gorących gazów i plazm

O współpracy z przedsiębiorstwami

W ramach współpracy z przedsiębiorcą jest możliwe np. badanie procesów plazmowej obróbki metali oraz badanie własności źródeł światła.

Kontakt

Adres e-mail: musielok@uni.opole.pl

.