dr hab., prof. UO Małgorzata Broda

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: dr hab., prof. UO Małgorzata Broda

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Obszar badawczy

Określanie struktury i właściwości fizyko-chemicznych związków organicznych.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcą może polegać na analizie dostępnych danych w literaturze naukowej, wykonaniu serii potrzebnych analiz i pomocy w opracowaniu innowacji produktowej lub procesowej.

Kontakt

Adres e-mail: broda@uni.opole.pl

.