prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Obszar badawczy

Systematyka muchówek (Diptera), w tym gatunków, które są szkodnikami roślin uprawnych.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Podejmę się oznaczania szkodników roślin; określania metod ich zwalczania i prewencji.

Kontakt

Adres e-mail: zatwar@uni.opole.pl

.