mgr Bartosz Maziarz

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii

Obszar badawczy

Badania nad bezpieczeństwem (militarnym i niemilitarnym), analizy dotyczące środowiska bezpieczeństwa, coaching, management skills.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Nowoczesne metody zarządzania w firmie (m.in. efektywne zarządzanie czasem, strategie wyznaczania celów biznesowych, budowanie świadomości biznesowej, zawodowej oraz osobistej, feedback). Skuteczne techniki sprzedażowe, formy negocjacji z klientem oraz zasady komunikacji interpersonalnej.

Kontakt

Adres e-mail: bartosz.maziarz@uni.opole.pl

.