dr inż. Andrzej Kozik

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki

Obszar badawczy

- Modelowanie optymalizacyjne procesów przemysłowych. - Projektowanie heurystycznych algorytmów optymalizacji. - Grafika czasu rzeczywistego i sztuczna inteligencja w grach komputerowych.

O współpracy z przedsiębiorstwami

- Opracowanie i implementacja modeli i algorytmów optymalizacji na indywidualne zapotrzebowanie przedsiębiorstw. - Projektowanie i implementacja systemów informatycznych. Wykonane projekty: - Projekt i implementacja środowiska automatycznej konstrukcji algorytmów sztucznej inteligencji imitujących zachowanie człowieka w grach komputerowych na podstawie analizy jego rozgrywek dla Baad Games Studio. - Opracowanie środowiska komputerowo wspomaganego prototypowania dziedzinowych modeli i algorytmów optymalizacji dla MGM S.A. - Opracowanie modeli optymalizacyjnych i algorytmów rozwiązania zagadnienia transportu pracowników dla KGHM S.A. - Modelowanie optymalizacyjne i konstrukcja algorytmu rozwiązania zagadnienia transportu szkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami dla MPK Wrocław. - Opracowanie modeli optymalizacyjnych i algorytmów rozwiązania zagadnienia marszrutyzacji i harmonogramowania autotransporterów dla WEGA-A sp. z o.o.

Kontakt

Adres e-mail: akozik@uni.opole.pl

.