dr Zbigniew Lipiński (pełnomocnik Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki ds. kontaktów z przedsiębiorcami)

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki

Obszar badawczy

O współpracy z przedsiębiorstwami

O współpracy z przedsiębiorstwami

Kontakt

Adres e-mail: zlipinski@uni.opole.pl

.