mgr Michał Wanke

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: mgr Michał Wanke

Podstawowa afiliacja

Uniwerystet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Socjologii

Obszar badawczy

Badania i analizy społeczne - metody ilościowe i jakościowe (CAQDA). Badania kwestionariuszowe, badania CATI, CAWI, etnografia, etnografia, analiza sieciowa (SNA), data mining, data scraping, metody wizualne. Przygotowanie baz danych, transkrypcje wspomagane komputerowo. Metody artystyczne w badaniach społecznych. Badania ewaluacyjne. Analiza wizerunku. Kultura organizacyjna. Zachowania konsumenckie. Problemy społeczne. Badania użytkowników narkotyków. Action research. Badania uczestnictwa w kulturze. Badania migracji zarobkowych. Socjologia społecznie zaangażowana. Badania rynku meblarskiego.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Zaprojektowanie i wykonanie badania: konceptualizacja - dobór próby - wybór metody - realizacja badania - analiza danych - raport i prezentacja. Konsultacja metodologii, narzędzi badawczych, strategii badawczych, sposobów realizacji badania i analizy danych.

Kontakt

Adres e-mail: michal.wanke@uni.opole.pl

.