dr inż. Dariusz Suszanowicz

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: dr inż. Dariusz Suszanowicz

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej

Obszar badawczy

Charakterystyka energetyczna budynków. Ocena efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcami może opierać się na analizie stanu bieżącego obiektów, wypracowaniu nowych rozwiązań z zakresu ogrzewania budynków (również z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii), wentylacji, izolacji termicznej przegród.

Kontakt

Adres e-mail: d.suszanowicz@uni.opole.pl

.