Dodatkowy nabór na studia (wolne miejsca) II tura

Rejestracja kandydatów będzie trwała do czasu wypełnienia limitów przyjęć, ale nie dłużej niż do 27 wrześnie 2019 r.

Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i zostaje wpisany na listę studentów. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.

Lista kierunków będzie się zmieniać w miarę zapełniania limitu przyjęć lub pojawienia się wolnych miejsc. Proszę uważnie śledzić zmiany na tej liście!


Studia stacjonarne I. stopnia i jednolite magisterskie


Studia stacjonarne II. stopnia

Dodatkowy nabór prowadzimy na wszystkie kierunki z wyjątkiem English Philology Teacher Training Programme

Rejestracja od 19.07., godz. 8.00

Studia niestacjonarne

Dodatkowy nabór prowadzimy na wszystkie kierunki z wyjątkiem Psychologii

Rejestracja od 25.07., godz. 8.00
.