Umowa o współpracy UO z WFOŚiGW podpisana

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Umowa o współpracy UO z WFOŚiGW podpisana

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu Centrum Badawczego „Pomologia" pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Uniwersytetem Opolskim miało miejsce 22 października 2019. 

W Collegium Maius spotkali się rektor uczelni prof. dr hab. Marek Masnyk, prezes WFOŚiGW Maciej Stefański oraz szef projektu „Pomologia” Grzegorz Sawicki.

- Spotykamy się w ważnym dla uczelni momencie, z okazji podpisania porozumienia; wydatnie pomoże nam ono przy realizacji projektu „Pomologia”, o którego losy wciąż państwo pytacie – zwrócił się do obecnych w gabinecie rektora dziennikarzy prof. Marek Masnyk. – Jesteśmy na etapie wyboru firmy, która podejmie się realizacji naszej inwestycji w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”; 5 listopada otworzymy oferty i dokonamy wyboru. Z powodu ciągle rosnących kosztów budowlanych musieliśmy okroić nieco nasze plany gdy chodzi o budynki na terenie prószkowskiej Pomologii, o ich powierzchnię, jednak na pewno nie rezygnujemy z żadnych naukowych, badawczych, łączących się z pozyskaniem odpowiedniego wyposażenia laboratoryjnego projektów – zapewnił rektor. Dodał, że przysłowiowa łopata pod inwestycję może być wbita wiosną przyszłego roku.

- Jestem absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, więc tym przyjemniej jest mi dziś podpisać tę umowę – powiedział z kolei prezes WFOŚiGW Maciej Stefański. – Nasza rola jest tu służebna, będziemy się starali wspierać finansowo każdy projekt związany z pomologią, który będzie się z kolei wiązał z ochroną środowiska.

Na razie zapisy porozumienia o współpracy są dość ogólne. – Obejmują programy edukacyjne, szkoleniowe, naukowo- badawcze, ekspertyzy mające związek z ochroną środowiska – możliwości jest bardzo dużo – podkreślił rektor prof. Marek Masnyk.    

Grzegorz Sawicki, który od roku 2017 odpowiada z ramienia Uniwersytetu Opolskiego za plan zbudowania na bazie pomologii w Prószkowie komercyjnego centrum badawczego, które realizowałoby zamówienia na rzecz szeroko rozumianej branży przetwórczej, dodał, że opóźnienie w realizacji projektu „Pomologia” wynika przede wszystkim z faktu, że pierwsze jej założenia pojawiły się już w 2015 roku; przez minione cztery lata zmieniły się realia, przede wszystkim finansowe. – Teraz jednak, po modyfikacji projektu polegającej na ograniczeniu infrastruktury budowlanej w Prószkowie do 250 m kw., przy zachowaniu pierwotnego projektu opolskiej części inwestycji, liczymy na wyłonienie firmy i rozpoczęcie działań – powiedział.

***

Pomologia – projekt flagowy

Projekt rewitalizacji Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie to drugie - obok powołania kierunku lekarskiego i utworzenia Wydziału Lekarskiego – sztandarowe przedsięwzięcie Uniwersytetu Opolskiego.

Koszt projektu to ponad 42 mln. zł. 32 mln zł uczelnia pozyskała z  RPO, 10 mln  zł stanowi wkład własny. 1,5 mln zł na ten cel zadeklarowało opolskie starostwo, 2 mln zł przekazał marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, Zakłady Azotowe Kędzierzyn wsparły projekt kwotą 2,5 mln zł.

Uniwersytet Opolski projekt „Pomologia” realizuje z władzami samorządowymi Prószkowa, gdzie powstaje Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego. Centrum ma powstać na tzw. pomologii, czyli na zaniedbanych od lat terenach po dawnym prószkowskim Zespole Szkół Przyrodniczych.

Na terenie pomologii zostanie zagospodarowana 10-hektarowa działka, która pomieści m.in. laboratorium wykonujące płatne badania dla firm z branży rolno-spożywczej z zakresu: toksykologii, ekotoksykoogii, gleboznawstwa czy rolnictwa precyzyjnego. Będą tam też poletka doświadczalne, ścieżki edukacyjne oraz przestrzeń do organizacji wydarzeń związanych z rolnictwem np. targów.

Druga badawcza część ma powstać na terenie kampusu UO przy ul. Czaplaka, gdzie również znajdą się specjalistyczne laboratoria. 

GALERIA ZDJĘĆ

.