Wielka Powtórka z Historii 2019/2020

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wielka Powtórka z Historii 2019/2020

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Historii UO zapraszają do wzięcia udziału w VIII edycji Wielkiej Powtórki z Historii, która wzorem lat ubiegłych odbędzie się w dwóch etapach.

Na pierwszą odsłonę zapraszamy 13 grudnia 2019 r. (piątek) do Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 2. Powtórka z Historii przeznaczona jest dla pasjonatów historii i uczniów szkół średnich, szczególnie tych, którzy przygotowują się do matury bądź Olimpiady Historycznej.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Wielkiej Powtórki z Historii brzmi: „Polska między Wschodem a Zachodem”, a motywem wiodącym będą polskie zmagania o suwerenność na przestrzeni wieków.

Do wskazania takiego tematu inspiruje nas Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej – piękny przykład zwycięskich zmagań Polaków o wolność. Niestety, nie był to ani pierwszy, ani ostatni moment w naszych dziejach, kiedy musieliśmy cały wysiłek narodu koncentrować na obronie niepodległości. Do relacji z naszymi sąsiadami, zarówno wschodnim, jak i zachodnim będą nawiązywać nie tylko zajęcia prezentujące tematykę związaną z dziejami najnowszymi, ale także te odnoszące się do epok wcześniejszych.

Program Wielkiej Powtórki z Historii

Wykład  (do wyboru) 13 grudnia 2019 r. :

Godz. 10-11

· Fryderyk I Barbarossa i jego relacje z Piastami – dr hab. prof. UO Marcin Böhm, sala 233

lub

· Polacy na Kremlu. 1610 i 1812 - dr hab. prof. UO Mariusz Sawicki, sala 231

Warsztaty (do wyboru)

11.15-12.00

12.15-13.00

13.15-14.00

· Śladami Rzymian na ziemiach polskich – dr Joanna Porucznik, sala 231

· Przeszłość dla przyszłości. Między wschodem a zachodem – poprzez pryzmat archeologii – dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, sala 214

· Polacy na Rusi, Rusini w Polsce. Relacje polsko-ruskie w średniowieczu - dr hab. prof. UO Marcin Böhm, sala 233

Warsztaty dla nauczycieli nt. „Wolność jest w nas” poprowadzi dr Anna Gołębiowska

 Drugą odsłonę Wielkiej Powtórki z Historii zaplanowaliśmy na 6 marca 2020 r.

Program części drugiej 6 marca 2020 r.

Wykład (do wyboru):

Godz. 10-11

· Zwycięstwo, które ocaliło polską Niepodległość. Bitwa warszawska 1920 r. – dr Mariusz Patelski, sala 231

lub

· Dobry i zły sąsiad. Polacy i Niemcy poprzez pryzmat stereotypów – dr Antoni Maziarz, sala 233

Warsztaty (do wyboru)

11.15-12.00

12.15-13.00

13.15-14.00

· Wolność a Rosja: Polacy i Rosjanie w dobie niewoli narodowej, dr Antoni Maziarz, sala 233

· Nie byliśmy bękartem traktatu wersalskiego. Polityka zagraniczna Drugiej Rzeczypospolitej między Berlinem a Paryżem, dr hab. prof. UO Marek Białokur, sala 231

· Polska miedzy wschodem a zachodem u schyłku II wojny światowej, dr Adriana Dawid, sala 213

Zgłoszenia do udziału w warsztatach (I etap) prosimy przesyłać do 10 grudnia 2019 r. na adres mailowy sekretariatu Instytutu Historii UO: insthist@uni.opole.pl z dopiskiem Wielka Powtórka z Historii lub dzwoniąc do sekretariatu IH UO: tel. 77 401 61 80 (w godzinach 9.00-15.00), ewentualnie pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Historii UO, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole.

Zgłaszając grupę do uczestnictwa w Wielkiej Powtórce z Historii prosimy o podanie następujących informacji: nazwa szkoły, liczba uczniów i wybrane tematy warsztatów oraz numer telefonu kontaktowego do opiekuna grupy.

.