Wybory na Uniwersytecie Opolskim 2020

aktualizacja: 07.02.2020

Wybory przedstawiciela doktorantów UO do Uczelnianej Komisji Elektorów

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO uprzejmie informuje, że w 14 lutego 2020r. (piątek) o godz. 16.00 w sali nr 9, DS Mrowisko, przy ul. Katowicka 87, odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów UO do Uczelnianej Komisji Elektorów.aktualizacja: 29.01.2020

Wybory przedstawicieli administracji UO do Uczelnianej Komisji Elektorów

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO uprzejmie informuje, że w 6 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 12.00 w Auli A i B, przy ul. Oleskiej 48, odbędą się wybory przedstawicieli administracji UO do Uczelnianej Komisji Elektorów.aktualizacja: 27.01.2020

Wybory przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji Elektorów

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO uprzejmie informuje, że w dniu 29 stycznia 2020r. (środa) o godz. 17.00 w Collegium Civitas, sala 20, przy ul. Katowickiej 89, podczas Posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Opolskiego, odbędą się wybory przedstawicieli studentów do Uczelnianej Komisji Elektorów.

W posiedzeniu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego może uczestniczyć każdy Student.aktualizacja: 27.01.2020

Podział mandatów elektorów

Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała podziału mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE). Podziału dokonano w oparciu o dane o stanie zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim na dzień 31.12.2019r. oraz postanowienia Statutu UO.

Jednostka

Wybory

Liczba mandatów

Wydział Chemii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Ekonomiczny

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

3

Wydział Filologiczny

Instytut Nauk o Literaturze

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

Instytut Językoznawstwa

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

Wydział Filologiczny

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

3

Wydział Lekarski

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Historii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

Instytut Nauk Pedagogicznych

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Instytut Psychologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

1

Wydział Nauk Społecznych

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

5

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Prawa i Administracji

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

4

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Instytut Biologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

3

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

2

Wydział Teologiczny

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

5

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Wydział Sztuki

z grupy profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego

2

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Studium Języków Obcych

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Studium Wychowania Fizycznego

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1

Administracja UO

z grupy pracowników Uniwersytetu Opolskiego niebędących nauczycielami akademickimi

5

Studenci UO

z grupy studentów UO

19

Doktoranci UO

z grupy doktorantów UO

1
aktualizacja: 27.01.2020

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej


Imię i Nazwisko

Jednostka

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

przewodniczący UKW

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

dr hab. Janusz Malak

zastępca przewodniczącego UKW

Wydział Filologiczny

mgr Justyna Chudy-Wójtowicz

sekretarz UKW

Administracja UO

dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO

Wydział Chemii

dr Maja Krasucka

Wydział Ekonomiczny

dr Dariusz Ziaja

Wydział Lekarski

prof. dr hab. Janusz Czelakowski

Wydział Matematyki, Fizyki
i Informatyki

dr Bartosz Maziarz

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

dr Agnieszka Włoch

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Stanisław Nitecki, prof. UO

Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

Wydział Sztuki

Ks. dr hab. Hubert Łysy, prof. UO

Wydział Teologiczny

mgr Agata Strząbała

Administracja UO

mgr Damian Tarasek

Samorząd Doktorantów

Angelika Zając

Samorząd Studencki
aktualizacja: 16.01.2020

Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego i członków Senatu UO - kalendarz wyborczy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego i członków Senatu UO

Na zdjęciu: Uczelniana Komisja Wyborcza podczas swojego pierwszego posiedzenia

Uczelniana Komisja Wyborcza w kadencji 2019-2023 opracowała kalendarz wyborczy. Procedura wyborcza rozpocznie się 20 stycznia. Oto szczegółowe kalendarium:

I. Wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego

1. Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów – od 20.01 do 14.02.2020

2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko rektora – od 13.03 do 17.03.2020

3. Zaopiniowanie przez Senat kandydatów na rektora – 19.03.2020

4. Wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uniwersytetu – od 20.03 do 24.03.2020

5. Zebranie otwarte kandydatów na stanowisko rektora – 31.03.2020

6. Zebranie wyborcze zwołane w celu wybrania rektora – 7.04.2020

7. Czynności wyborcze realizowane w przypadku nierozstrzygnięcia wyniku wyborów na stanowisko rektora – od 14.04 do 15.05.2020

II. Wybory przedstawicieli pracowników UO do Senatu Uniwersytetu Opolskiego – od 20.04 do 31.05.2020

III. Wskazanie kandydatów na dziekanów i dyrektorów instytutów – od 1.06 do 30.06.2020

IV. Wybory do Rady Uniwersytetu – od 1.10 do 15.12.2020

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

***

Uczelniana Komisja Wyborcza mieści się w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ul. Kard. B. Kominka 6a pok. 215 , 45-032 Opole.aktualizacja: 20.12.2019

Pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2019-2023

19 grudnia 2019 r. w Sali Plafonowej Collegium Maius miało miejsce pierwsze zebranie Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2019-2023, w którym uczestniczyli:

Przewodniczący – dr. hab. Daniel Janecki, prof. UO

Zastępca przewodniczącego - dr. hab. Janusz Malak

Sekretarz - mgr Justyna Chudy-Wójtowicz

Wydział Chemii - dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO

Wydział Ekonomiczny - dr Maja Krasucka

Wydział Lekarski – dr Dariusz Ziaja

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - prof. dr hab. Janusz Czelakowski

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej - dr Bartosz Maziarz

Wydział Nauk Społecznych – dr Agnieszka Włoch

Wydział Sztuki - dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

Administracja UO - mgr Agata Strząbała

Samorząd Doktorantów - mgr Damian Tarasek

UKW wskazała adres swojej siedziby: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ul. Kard. B. Kominka 6a pok. 215 , 45-032 Opole.

Na swoim pierwszym spotkaniu członkowie komisji omówili zagadnienia związane z kalendarzem wyborczym na rok 2020, czynnym i biernym prawem wyborczym, podziałem mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów, jak również w Senacie Uniwersytetu Opolskiego. Ustalono także sposób nadzoru nad wyborami przez członków UKW.

Kolejne zebranie komisji wyborczej zaplanowano na 9 stycznia 2020 r.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

.